Smilax tomentosa – Smilacaceae

Smilax domingensis – Smilacaceae