Eichhornia azurea – Pontederiaceae

Fotos por Liz Ávila

Eichhornia crassipes – Pontederiaceae

Contribución de: Fundación Yoluka